Wednesday, 19 April 2017


Orlook Kolhapur Mobile app

 “A perfect business & social directory”

प्रत्येक व्यवसायाला विस्तारित करण्यासाठी एक प्रकारचा “Platform” तसेच

ग्राहकांसाठी विविध प्रकारच्या “offers” घेऊन येत आहे .

Orlook Kolhapur

तुम्हाला हवी असलेली माहिती अथवा सेवा अगदी कमी वेळात,कमी कष्टात मिळवा.

Stay Connected – Be Updated

Live Easy – Get Offers

तर आत्ताच डाउनलोड करा

Orlook Kolhapur अँप
https://play.google.com/store/apps/details?id=trident.orlook.orlookkolhapur


No comments:

Post a Comment